20.10.08

Βαραθρο ψ207 - Λευκα Όρη - Pothole ψ207, Lefka ori , Crete

Εικόνες από τη πρώτη αναγνωριστίκή επίσκεψη που κάναμε με το Βασίλη Βάγια।
Η ολοκληρωμένη ανάρτηση για το Βάραθρο "Άκωλη Ψαρής" βρίσκεται στο παρακάτω σύνδεσμο:" Άκωλη Ψαρής" και επίσης εδώ από τον Σάββα Παραγκαμιάν
Εικόνες από την εξερεύνηση του βαράθρου ψ207 στα Λευκά Όρη 18-19/10/2008

Βασίλης Βάγιας, Γιάννης Σκοντινάκης