1.3.08

Φαράγγι Καλάμι, Όρος Δίκτη - Bamboo Canyon, Mnt. Dikti, CreteΕπίσκεψη στο φαραγγι καλάμι

Δείτε το Στο Google Earth
Είσοδος:35 00 49.18 Ν,
25 29 36.39 Ε
Έξοδος: 35 00 29.36 Ν 25 29 43.64 Ε

Φαράγγι Καλάμι 2 Όρος Δίκτη - Bamboo II Canyon, Mnt. Dikti, Crete
επισκεψη στο φαραγγι καλάμι 2 ή παναγια

Δείτε το στο Google Earth
Είσοδος: 35 00 34 36 Ν , 25 29 38 08 Ε
Έξοδος: 35 00 28 02 Ν , 25 29 40 89 Ε