23.2.08

φαραγγι Κουρταλιώτη - Kourtaliotis Canyon, Crete
Επίσκεψη στο φαραγγι Κουρταλιώτης

Δείτε το σημείο στο Google Earth
35 11 48 21 Ν , 24 27 59 57 Ε

Φαράγγι Χα, Όρος Θρυπτή - Ha Canyon, Mnt. Thripti, Crete

επισκεψη στο φαραγγι του Χα

Δείτε το στο Google Earth
Είσοδος: 35 05 01 61 Ν 25 50 30 57 Ε
Έξοδος: 35 05 06 74 Ν 25 50 04 17 Ε

Φαράγγι Κακοπέρατος, Αστερούσια - Kakoperatos Canyon, Mnt. Asterousia, Crete

επισκεψη στο φαραγγι κακοπέρατος
Καρτσώνης Κώστας, Σκοντινάκης Γιάννης

Δείτε το στο Google Earth
Είσοδος: 34 57 52 67 Ν , 25 13 31 48 Ε
Έξοδος: 34 57 20 42 Ν, 25 13 46 75 Ε

Φαράγγι Χαυγάς, Όρος Θρυπτή - Havgas Canyon, Mnt. Thripti, Crete

επισκεψη στο φαραγγι Χαυγας

Δείτε το στο Google Earth
Είσοδος:35 07 14 60 Ν,25 52 06 23 Ε
Έξοδος: 35 07 19 13 Ν, 25 51 55 29 Ε

Φαράγγι Μαριδάκι, Αστερούσια - Maridaki Canyon, Mnt. Asterousia, Creteεπισκεψη στο φαραγγι Μαριδάκι
Καρτσώνης Κώστας ,Σκοντινάκης Γιάννης

Δείτε το στο Google Earth
Είσοδος: 34 59 26 03 Ν , 25 15 28 35 Ε
Έξοδος: 34 58 38 17 Ν , 25 16 13 97 Ε

Φαράγγι Καβουσίου Όρος Δίκτη, Kavousi Canyon, Mnt. Dikti, Crete


επισκεψη στο φαραγγι Καβουσιου
Καρτσώνης Κώστας,Γιγουρτάκης Χάρης,Σκοντινάκης Γιάννης 4/11/2007

Δείτε το στο Google Earth
Είσοδος: 35 00 32 08 Ν , 25 23 30 74 Ε
Έξοδος: 35 00 27 21 Ν , 25 23 31 46 Ε

Φαράγγι Εθιάς, Αστερούσια Όρη - Ethia's Canyon, Mnt. Asterousia , Creteεπισκεψη στο φαραγγι Εθιάς
Καρτσωνης Κωστας,Σκοντινάκης Γιάννης

Δείτε το στο Google Earth
Είσοδος: 34 59 29 57 Ν , 25 12 02 84 Ε
Έξοδος: 35 00 32 60 Ν , 25 11 50 11 Ε

Φαράγγι Άρβης, Όρος Δίκτη - Arvi Canyon, Mnt. Dikti, Crete


Επίσκεψη στο φαράγγι της Άρβης 15/12/2007
Βάγιας Βασίλης,Σκοντινάκης Γιάννης

Δείτε το στο Google Earth
Είσοδος: 35 00 33 39 Ν , 25 27 20 08 Ε
Έξοδος : 35 00 07 48 Ν , 25 27 29 83 Ε

Φαράγγ καλάμι ΙΙ, Όρος Δίκτη - Bamboo II Canyon, Mnt. Dikti, Crete

επισκεψη στο φαραγγι καλαμι 2
Καρτσώνης Μιχάλης,Σκοντινάκης Γιάννης 27/11/2008

Δείτε το στο Google Earth
Είσοδος: 35 00 34 36 Ν , 25 29 38 08 Ε
Έξοδος: 35 00 28 02 Ν , 25 29 40 89 Ε

Φαράγγι Τσούτσουρος, Αστερούσια - Tsoutsouros Canyon, Mnt. Asterousia, Crete

επισκεψη στο φαραγγι Τσουτσουρα
Πρασιανάκης Γιάννης.Σκοντινάκης Γιάννης 27/1/2008

Δείτε το στο Google Earth

Είσοδος: 34 59 51 84 Ν , 25 17 37 28 Ε
Έξοδος: 34 59 32 86 Ν , 25 17 41 66 Ε