24.3.08

Φαράγγι Χα, Όρος Θρυπτή - Ha Canyon, Mnt. Thripti, Crete


Επίσκεψη στο φαράγγι του Χα Μάρτης 2008

Δείτε το στο Google Earth
Είσοδος:35 05 01 61 Ν 25 50 30 57 Ε
Έξοδος: 35 05 06 74 Ν 25 50 04 17

Φαράγγι Πορτέλα Όρος Δίκτη - Portela Canyon, Mnt. Dikti, Crete
επίσκεψη στο φαράγγι πορτέλα Μάρτης 2008

Δείτε το στο Google Earth
Είσοδος: 35 01 27.60 Ν, 25 22 57.16 Ε
Έξοδος: 35 01 11.91 Ν, 25 23 03.56 Ε