24.3.08

Φαράγγι Χα, Όρος Θρυπτή - Ha Canyon, Mnt. Thripti, Crete


Επίσκεψη στο φαράγγι του Χα Μάρτης 2008

Δείτε το στο Google Earth
Είσοδος:35 05 01 61 Ν 25 50 30 57 Ε
Έξοδος: 35 05 06 74 Ν 25 50 04 17

Δεν υπάρχουν σχόλια: