14.6.08

Φαραγγι Μαυρομάτη, Όρος Όθρυς - Mavromatis Canyon, Mnt. Othris, Greece
Εικόνες από το φαράγγι Μαυρομάτη στο όρος Όθρυς

Δεν υπάρχουν σχόλια: