22.9.08

Συνάντηση σπηλαιοδιάσωσης, Βυτίνα Αρκαδίας

Εικόνες από τη  συνάτηση σπηλαιοδιάσωσης  που διοργάνωσε η Ελληνική Σπηλαιολολογική Εταιρεία στη Βυτίνα Αρκαδίας  20-21 Σεπτεμβρίου 

Δεν υπάρχουν σχόλια: