15.11.08

Φαράγγι Εθιάς, Αστερούσια Όρη - Ethia's Canyon, Mnt. Asterousia , Crete


Αστερούσια..
Επίσκεψη στο φαράγγι Εθιάς 15-11-2008

Δείτε το στο Google Earth
Είσοδος: 34 59 29 57 Ν , 25 12 02 84 Ε
Έξοδος: 35 00 32 60 Ν , 25 11 50 11 Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια: