1.3.08

Φαράγγι Καλάμι 2 Όρος Δίκτη - Bamboo II Canyon, Mnt. Dikti, Crete
επισκεψη στο φαραγγι καλάμι 2 ή παναγια

Δείτε το στο Google Earth
Είσοδος: 35 00 34 36 Ν , 25 29 38 08 Ε
Έξοδος: 35 00 28 02 Ν , 25 29 40 89 Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια: