25.2.08

Φαράγγι Κρύας Βρύσης, Όρος Κέδρος - Kria Vrisi Canyon, Mnt. Kedros, Crete


Επισκεψη στο φαράγγι της Κρύας βρύσης

Δείτε το στο Google Earth
Είσοδος:35 10 29 22 Ν , 24 37 47 41 Ε
Έξοδος:35 09 28 22 Ν , 24 37 44 59 Ε