23.2.08

Φαράγγι Τρυπιτής, Λευκά όρη - Tripiti Canyon, Mnt. Lefka Ori, Crete

επισκεψη στο φαραγγι τρυπιτής
Βάγιας βασίλης,Καρτσώνης Κώστας,Σκοντινάκης ΓΙάννης 12-13/1/2008

Δείτε το στο Google Earth
Είσοδος: 35 17 29 16 Ν, 23 54 23 74 Ε
Έξοδος: 35 14 12 81 Ν, 23 52 24 39 Ε