23.2.08

Φαράγγι Μαριδάκι, Αστερούσια - Maridaki Canyon, Mnt. Asterousia, Creteεπισκεψη στο φαραγγι Μαριδάκι
Καρτσώνης Κώστας ,Σκοντινάκης Γιάννης

Δείτε το στο Google Earth
Είσοδος: 34 59 26 03 Ν , 25 15 28 35 Ε
Έξοδος: 34 58 38 17 Ν , 25 16 13 97 Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια: