23.2.08

Φαράγγι Χαυγάς, Όρος Θρυπτή - Havgas Canyon, Mnt. Thripti, Crete

επισκεψη στο φαραγγι Χαυγας

Δείτε το στο Google Earth
Είσοδος:35 07 14 60 Ν,25 52 06 23 Ε
Έξοδος: 35 07 19 13 Ν, 25 51 55 29 Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια: